Hier kan je inloggen voor het extranet en lerarenplatform DKO.

Problemen met inloggen?
Stuur een mailtje naar communicatie@ovsg.be
(Vermeld duidelijk over welk platform het gaat.)

Zoek je attesten of lesmateriaal van een opleiding? Ga naar Mijn OVSG
Problemen? Stuur een mailtje naar nascholing@ovsg.be

Inloggen voor de OVSG-toets kan via de puntenmodule.

 

Pedagogisch adviseur secundair onderwijs

De pedagogische begeleidingsdienst van OVSG zoekt met het oog op het aanleggen van een kandidatenpool

Pedagogisch adviseurs secundair onderwijs

Solliciteer uiterlijk op 8 februari 2023

Jouw profiel

 • Je hebt minstens 8 jaar ervaring als leerkracht, ondersteuner, zorgcoördinator, ICT-coördinator, beleidsondersteuner of directeur en hebt van daaruit heel wat pedagogische expertise binnen het secundair onderwijs.
 • Je hebt ervaring in het gewoon of het buitengewoon onderwijs.
 • Je hebt een ruim inzicht in het onderwijsaanbod en de onderwijsstructuren in Vlaanderen en een levendige interesse voor andere onderwijssystemen.
 • Je bent vertrouwd met actuele onderwijskundige tendensen en volgt voortdurend ontwikkelingen op.
 • Je hebt een basiskennis van de onderwijsregelgeving.
 • Je hebt een ruim inzicht in de OVSG-leerplannen en de bijhorende didactiek.
 • Je kan functioneren in een hedendaagse digitale omgeving.
 • Je bent bereid om je permanent bij te scholen.

Jouw taken

Als pedagogisch adviseur ben je samen met een team verantwoordelijk voor de kwaliteitsvolle uitvoering van de decretale opdrachten van de pedagogische begeleiding in de scholen, zoals vertaald in het begeleidingsplan.

Je bent het eerste aanspreekpunt voor alle aspecten van beleidsmatige en pedagogisch-didactische aard. Je voert onder meer onderstaande taken uit.

 • Op vraag scholen ondersteunen bij het opstellen van een begeleidingsplan en dit samen met de directie en het team opvolgen. De begeleiding werkt daarbij in eerste instantie preventief.
 • Scholen na doorlichting begeleiden om de door de onderwijsinspectie vastgestelde tekorten weg te werken.
 • Ontmoetingsdagen met directies en netwerken voor specifieke doelgroepen (zorgcoördinatoren, nieuwe directies, …) organiseren en begeleiden.
 • In team meewerken aan de ontwikkeling van een efficiënt en effectief instrumentarium: syllabi, leerplannen, visieteksten, begeleidingsmateriaal, professionaliseringstrajecten, brochures, …
 • Vertegenwoordigende taken opnemen in externe organisaties.

De uitvoering van deze taken vereist frequente verplaatsingen naar stedelijke en gemeentelijke scholen. Daarnaast werk je van thuis uit. De centrale werkplek voor overleg en ontwikkeling is Huis Madou (Bischoffsheimlaan 1-8, 1000 Brussel).

Wat wij bieden

 • Je krijgt boeiende taken in verband met onderwijsontwikkelingen.
 • Je hebt een afwisselende job met veel externe contacten.
 • Je kan constructief meewerken aan het uitbouwen van het ondersteuningsaanbod voor het stedelijk en gemeentelijk onderwijs.
 • Je krijgt de mogelijkheid om zelfstandig te werken en initiatieven te nemen.
 • Je krijgt kansen tot permanente professionalisering.
 • Je werkt samen met een enthousiast team.
 • Je krijgt een voltijdse opdracht van 38 uur per week.
 • Je behoudt jouw dienstanciënniteit en bouwt deze verder op.
 • Je wordt bezoldigd als
  • bachelor binnen onderwijs barema 354,
  • master binnen onderwijsbarema 541,
  • doctor binnen onderwijsbarema 544.
 • Je woon-werkverkeer wordt integraal terugbetaald.
 • Je krijgt extralegale voordelen onder de vorm van maaltijdcheques en een onkostenvergoeding.
 • Je hebt recht op 6 weken zomervakantie, de kerstvakantie en de paasvakantie. Bijkomend heb je nog 11 extra vrije dagen per schooljaar.

Voorwaarden

Je moet aan alle hieronder vermelde voorwaarden voldoen om aan de selectie te kunnen deelnemen.

 • Je beschikt over een bachelor-, master -of doctoraatsdiploma met een pedagogische achtergrond.
 • Je bent vastbenoemd of aangesteld in het gesubsidieerd onderwijs.
 • Je hebt minstens 8 jaar onderwijservaring.

Procedure

Stuur je kandidatuur uiterlijk op woensdag 8 februari 2023 naar personeel@ovsg.be. Vermeld duidelijk dat je voor deze functie solliciteert. Je kandidatuur omvat een motivatiebrief en een cv met vermelding van je stamboeknummer.

De procedure verloopt volgens deze stappen.

 • Schriftelijke proef: als je voldoet aan de gestelde voorwaarden, ontvang je op donderdag 9 februari 2023 een schriftelijke proef per mail. Je levert het werkstuk uiterlijk op woensdag 1 maart 2023 in.
 • Mondelinge proef: als je geslaagd bent voor de schriftelijke proef nodigen we je uit voor de mondelinge proef. Die vindt plaats op woensdag 15 maart 2023 in Huis Madou (Bischoffsheimlaan 1-8, 1000 Brussel).
 • In de week van 20 maart 2023 brengen we je op de hoogte van de eindbeslissing.

Nog vragen?

Met al jouw vragen kan je terecht bij kathleen.charliers@ovsg.be (02 506 50 82) van de dienst Personeel & Organisatie.

Eerstvolgende nascholingen

  Blijf op de hoogte

  e-zine voor stedelijk en gemeentelijk onderwijs