Hier kan je inloggen voor het extranet en lerarenplatform DKO.

Problemen met inloggen?
Stuur een mailtje naar communicatie@ovsg.be
(Vermeld duidelijk over welk platform het gaat.)

Zoek je attesten of lesmateriaal van een opleiding? Ga naar Mijn OVSG
Problemen? Stuur een mailtje naar nascholing@ovsg.be

Inloggen voor de OVSG-toets kan via de puntenmodule.

 

Sterke stijging in leerlingenaantal secundair stedelijk en gemeentelijk onderwijs

dinsdag 5 oktober 2021

Begin september startten 176 858 leerlingen in de stedelijke en gemeentelijke scholen in Vlaanderen en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Deze eerste telling toont een stabilisering van het leerlingenaantal aan, dit ondanks een dalende nataliteit. De cijfers in het secundair onderwijs stijgen wel, vooral in het domein kunst en creatie (KSO).

Zowel het buitengewoon onderwijs als het gewoon secundair onderwijs kennen een duidelijke stijging. In het secundair onderwijs doet deze stijging zich voor in de traditionele ASO-richtingen, met een leerlingenaantal dat ongeveer 10% hoger ligt dan vorig jaar, en in het kunstonderwijs. Daar is de stijging soms ronduit spectaculair, met leerlingenaantallen die afhankelijk van de school 10 tot 45% hoger liggen dan vorig schooljaar. Als we inzoomen op de concrete casussen van Brugge en Aalst, zien we ook dat deze stijging al enkele jaren aan de gang is.

Els Talloen, directeur Stedelijke Academie Beeldende Kunst Aalst, ziet hiervoor drie mogelijke verklaringen: “Sinds dit jaar zijn we gestart met enkele nieuwe richtingen, waardoor er uiteraard leerlingen bijkomen. Daarnaast horen we al enkele jaren van ouders dat hun kinderen een minder klassieke aanpak zoeken. In onze richtingen bieden wij ook theoretische vakken aan, maar daarnaast is er ruimte voor creatieve ontwikkeling. We merken dat onze oud-leerlingen het goed doen in het hoger onderwijs en in diverse richtingen terechtkomen. Ten slotte trekt ook de kleinschaligheid veel leerlingen aan. Je komt terecht in een groep gelijkgestemden, met een warm persoonlijk contact.”

Stijging keuze voor stedelijke of gemeentelijke school 

De stabilisering van het leerlingenaantal in het stedelijk en gemeentelijk onderwijs, ondanks een dalende nataliteit, is een trend die we al enkele jaren kennen. Dit wijst er dus op dat proportioneel meer ouders en leerlingen voor een stedelijke of gemeentelijke school kiezen. De cijfers die in oktober geteld worden, evolueren overigens nog. Pas in februari kennen we de geverifieerde leerlingencijfers.

Niveau

01/10/2020

01/10/2021

Verschil

%

Gewoon kleuteronderwijs

51 265

51 004

-261

-0,51%

Gewoon lager onderwijs

100 706

99 806

-900

-0,89%

Buitengewoon kleuteronderwijs

240

299

59

24,58%

Buitengewoon lager onderwijs

3 121

3 354

233

7,47%

Gewoon secundair onderwijs

18 874

19 646

772

4,09%

Deeltijds BSO

926

908

-18

-1,94%

Buitengewoon secundair onderwijs

1 780

1 841

61

3,43%

Totaal

176 912

176 858

-54

-0,03%

Bron: AGODI (vergelijking leerlingenaantallen gemeentelijke scholen - 1 oktober 20 met 1 oktober 21)

Patriek Delbaere, algemeen directeur OVSG: “Met bijna 180 000 leerlingen in het stedelijk en gemeentelijk kleuter- en leerplichtonderwijs en zo’n 200 000 leerlingen in het deeltijds kunstonderwijs en volwassenenonderwijs zijn wij een belangrijke speler in het onderwijs in Vlaanderen. Ouders, leerlingen en cursisten waarderen ons kwaliteitsvolle aanbod. Steden en gemeenten zetten via hun onderwijs in op een sterk lokaal integraal beleid.”

Vragen? anne.berckmoes@ovsg.be, verantwoordelijke communicatiedienst, 0496 10 40 80 – 02 506 41 54

Eerstvolgende nascholingen

    Blijf op de hoogte

    e-zine voor stedelijk en gemeentelijk onderwijs