Hier kan je inloggen voor het extranet en lerarenplatform DKO.

Problemen met inloggen?
Stuur een mailtje naar communicatie@ovsg.be
(Vermeld duidelijk over welk platform het gaat.)

Zoek je attesten of lesmateriaal van een opleiding? Ga naar Mijn OVSG
Problemen? Stuur een mailtje naar nascholing@ovsg.be

Inloggen voor de OVSG-toets kan via de puntenmodule.

 

Sterke stijging leerlingenaantal secundair onderwijs zet zich door

dinsdag 4 oktober 2022

Begin september zijn 177 877 leerlingen gestart in de stedelijke en gemeentelijke basis- en secundaire scholen in Vlaanderen en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Dat is een lichte stijging (0,65%) vergeleken met vorig jaar. Door de oorlog in Oekraïne is het aantal OKAN-leerlingen in het secundair onderwijs met 40% gestegen.

Zowel het buitengewoon onderwijs als het secundair onderwijs kennen al jarenlang een duidelijke stijging. Het leerlingenaantal in het basisonderwijs, waar OVSG een marktaandeel van ongeveer 20% heeft, blijft stabiel.

In het secundair onderwijs valt vooral de stijging van het aantal OKAN-leerlingen op. Deze stijging is al enkele jaren aan de gang, maar dit jaar kwamen er maar liefst 40% leerlingen bij.

SchooljaarAantal OKAN-leerlingen in OVSG-scholen
2019-2020600
2020-2021646
2021-2022712
2022-2023994

Andere verklaringen voor de aanhoudende stijging in het secundair onderwijs zijn de demografische evolutie (de stijging in het basisonderwijs van enkele jaren geleden, schuift door) en de secundaire kunstscholen in onze steden die steeds populairder worden.

Els Talloen, directeur Stedelijke Academie Beeldende Kunst Aalst, verklaart: “Op twee schooljaren tijd is ons leerlingenaantal met 50% gestegen. Onze nieuwe richtingen trekken nieuwe leerlingen aan. Daarnaast horen we van ouders dat ze voor hun kinderen een minder klassieke aanpak zoeken die naast theorie ook ruimte laat voor creatieve ontwikkeling. We merken dat onze oud-leerlingen het goed doen in het hoger onderwijs en in diverse richtingen terechtkomen. Ten slotte trekt de kleinschaligheid leerlingen aan. Je komt terecht in een groep gelijkgestemden, met een warm persoonlijk contact.”

Walentina Cools, algemeen directeur OVSG: “Onze steden en gemeenten organiseren kwaliteitsvol onderwijs voor bijna 180 000 leerlingen; daarnaast hebben we nog zo'n 200 000 leerlingen in het deeltijds kunstonderwijs en volwassenenonderwijs. De sterkte van ons lokaal onderwijs is dat het  verweven is met kinderopvang, sport en cultuur, integratie, sociaal beleid enz. Daar voelen ouders de voordelen van. Het is voor hen een grote troef dat ze op een en dezelfde plek terechtkunnen voor verschillende soorten dienstverlening waar alle leden van het gezin van genieten.”

Basisonderwijs

Aantal leerlingen 2021-2022  

Aantal leerlingen 2022-2023  

Verschil  

% verschil  

Buitengewoon kleuteronderwijs

299

386

87

29,1%

Buitengewoon lager onderwijs

3354

3541

187

5,6%

Gewoon kleuteronderwijs

50 956

50 757

-199

-0,4%

Gewoon lager onderwijs

99 728

99 669

-59

-0,1%

TOTAAL

154 337

154 353

16

0,01%

 

Secundair onderwijs

Aantal leerlingen 2021-2022  

Aantal leerlingen 2022-2023  

Verschil  

% verschil  

Buitengewoon secundair onderwijs

1841

1964

123

6,6%

Deeltijds beroepssecundair onderwijs

908

807

-101

-11,1%

Voltijds gewoon secundair onderwijs

19 646

20 753

1 107

5,6%

TOTAAL

22 395

23 524

1 129

5,04%

Bron: AGODI

Vragen? anne.berckmoes@ovsg.be, verantwoordelijke communicatiedienst, 0496 10 40 80

De Onderwijsvereniging van Steden en Gemeenten (OVSG) is de ledenorganisatie van alle 259 steden en gemeenten in Vlaanderen en Brussel die onderwijs aanbieden. OVSG promoot en ondersteunt het onderwijsproject van haar leden via pedagogische begeleiding, vorming, juridisch advies en belangenbehartiging. Met 787 onderwijsinstellingen in alle onderwijsniveaus (basis, secundair, volwassenenonderwijs, deeltijds kunstonderwijs en clb’s) vormen we ca. 400 000 kinderen, jongeren en volwassenen.

Eerstvolgende nascholingen

    Blijf op de hoogte

    e-zine voor stedelijk en gemeentelijk onderwijs