Hier kan je inloggen voor het extranet en lerarenplatform DKO.

Problemen met inloggen?
Stuur een mailtje naar communicatie@ovsg.be
(Vermeld duidelijk over welk platform het gaat.)

Zoek je attesten of lesmateriaal van een opleiding? Ga naar Mijn OVSG
Problemen? Stuur een mailtje naar nascholing@ovsg.be

Inloggen voor de OVSG-toets kan via de puntenmodule.

 

OVSG-toets bevestigt resultaten internationaal onderzoek

maandag 27 juni 2022

Meer dan 90% van de basisscholen in het stedelijk en gemeentelijk onderwijs namen deze maand deel aan de OVSG-toets. De resultaten liggen in de lijn van internationaal en nationaal peilingsonderzoek (PIRLS, STEP), maar ze zijn wel direct bruikbaar op de klasvloer. Ook bij de OVSG-toets scoren wiskunde en lezen minder goed. 

De resultaten van de toets zijn direct inzetbaar voor scholen. Walentina Cools, algemeen directeur OVSG: “Op vrijdag geven scholen hun resultaten in, en op maandag komen de eerste gemiddeldes en vergelijkingsscores bij de scholen aan. De OVSG-toets zit daarmee dicht op de huid van de scholen: het gaat over hun leerlingen en hun onderwijs. Zo onderscheiden we ons van (inter-)nationaal onderzoek, waar slechts een beperkt aantal scholen aan deelneemt waardoor de afstand tussen de onderzoeksresultaten en de klasvloer groot is. Kortom, als we willen dat scholen hun onderwijskwaliteit goed kunnen meten en actief verbeteren, is de OVSG-toets een belangrijk instrument.” 

De OVSG-toets evalueert niet alleen de kennis van de leerling op het einde van de basisschool, maar biedt ook praktische proeven. Met deze brede focus gaan we bewust breder dan de toekomstige Vlaamse toetsen, waar enkel de kennis van wiskunde en (delen van) Nederlands wordt gepeild. De OVSG-toets geeft scholen een totaalbeeld van de onderwijskwaliteit. 

Verbeteracties voor wiskunde en lezen 

De scholen krijgen vandaag hun eigen resultaten, de Vlaamse gemiddelden en vergelijkingsscores van scholen met een gelijkaardig publiek. De analyse van de resultaten gaat verder begin volgend schooljaar. 200 scholen bestelden daarbovenop ook een Schoolfeedbackrapport dat hen nog meer verfijnde analyses geeft op maat van hun eigen school. Hierbij hoort ook begeleiding om de data deskundig te analyseren en vervolgens verbeteracties op te zetten.  

De resultaten voor lezen en voor de toetsen wiskunde zijn, net zoals in ander onderzoek, teleurstellend. Onze pedagogische begeleiding biedt kwaliteitskaarten aan voor metend rekenen. Om het leesonderwijs te versterken, hebben we tal van vormings- en begeleidingstrajecten. Scholen die al zo’n traject liepen, merken een duidelijke verbetering van hun resultaten.  

Gemiddelden per vak

Nederlands: 72,9%

Luisteren 

Lezen 

Taalbeschouwing 

Schrijven 

76,5% 

63,2% 

79,6% 

72,4% 

Wiskunde: 63,9 % 

Getallenkennis 

Hoofdrekenen 

Cijferen 

Meten 

Meetkunde 

61,6% 

71,1% 

64,7% 

56,8% 

65,6% 

Wetenschappen en techniek: 76,6%

Natuur 

Techniek 

77% 

76,1% 

Mens en maatschappij: 70,5% 

Tijd 

Maatschappij 

Ruimte 

68,3% 

73,7% 

69,5% 

Frans: 75,2% 

Luisteren 

Spreken 

Mondelinge communicatie 

Schrijven 

63,8% 

78,8% 

76,8% 

82,2% 

www.ovsg.be/ovsgtoets

Vragen? anne.berckmoes@ovsg.be, verantwoordelijke communicatie, 0496 10 40 80   

De Onderwijsvereniging van Steden en Gemeenten (OVSG) is de ledenorganisatie van alle 259 steden en gemeenten in Vlaanderen en Brussel die onderwijs aanbieden. OVSG promoot en ondersteunt het onderwijsproject van haar leden via pedagogische begeleiding, vorming, juridisch advies en belangenbehartiging. Met 787 onderwijsinstellingen in alle onderwijsniveaus (basis, secundair, volwassenenonderwijs, deeltijds kunstonderwijs en clb’s) vormen we ca. 437 000 kinderen, jongeren en volwassenen.  

 

Eerstvolgende nascholingen

    Blijf op de hoogte

    e-zine voor stedelijk en gemeentelijk onderwijs