Hier kan je inloggen voor het extranet en lerarenplatform DKO.

Problemen met inloggen?
Stuur een mailtje naar communicatie@ovsg.be
(Vermeld duidelijk over welk platform het gaat.)

Zoek je attesten of lesmateriaal van een opleiding? Ga naar Mijn OVSG
Problemen? Stuur een mailtje naar nascholing@ovsg.be

Inloggen voor de OVSG-toets kan via de puntenmodule.

 

Heldere en haalbare eindtermen secundair worden mogelijk

maandag 19 september 2022

Het raamakkoord voor de opmaak van nieuwe minimumdoelen dat vandaag na overleg door minister Weyts en alle onderwijsverstrekkers wordt voorgesteld, bevat voor OVSG heel wat positieve elementen.

“We hebben altijd gepleit voor sobere, heldere en haalbare eindtermen die binnen de onderwijstijd kunnen worden gehaald en die voldoende vrije ruimte laten voor praktijk of voor een specifiek pedagogisch project”, stelt Walentina Cools, algemeen directeur OVSG. Het nieuwe raamakkoord maakt dat mogelijk.

“Ook vinden we dat in één beweging de eindtermen voor de drie graden moeten worden herbekeken. Na de tweede en de derde graad moet dus ook de eerste graad onder de loep worden genomen. Ook dat is opgenomen in de kadertekst en de afspraken. Zo krijgen we een logische opbouw en een set eindtermen waarmee het secundair onderwijs klaar is voor de toekomst.”

De ontwikkelcommissies kunnen nu aan de slag om de eindtermen voor de tweede en derde graad tegen maart 2023 te laten valideren. Aansluitend worden de eindtermen voor de eerste graad herzien.

Walentina Cools: “Onze scholen kunnen ondertussen voortwerken in het gemoderniseerde secundair onderwijs. We begeleiden hen verder bij de implementatie.”

Vragen? anne.berckmoes@ovsg.be, verantwoordelijke communicatie, 0496 10 40 80

De Onderwijsvereniging van Steden en Gemeenten (OVSG) is de ledenorganisatie van alle 259 steden en gemeenten in Vlaanderen en Brussel die onderwijs aanbieden. OVSG promoot en ondersteunt het onderwijsproject van haar leden via pedagogische begeleiding, vorming, juridisch advies en belangenbehartiging. Met 787 onderwijsinstellingen in alle onderwijsniveaus (basis, secundair, volwassenenonderwijs, deeltijds kunstonderwijs en clb’s) vormen we ca. 437 000 kinderen, jongeren en volwassenen.

 

Eerstvolgende nascholingen

    Blijf op de hoogte

    e-zine voor stedelijk en gemeentelijk onderwijs