Hier kan je inloggen voor het extranet en lerarenplatform DKO.

Problemen met inloggen?
Stuur een mailtje naar communicatie@ovsg.be
(Vermeld duidelijk over welk platform het gaat.)

Zoek je attesten of lesmateriaal van een opleiding? Ga naar Mijn OVSG
Problemen? Stuur een mailtje naar nascholing@ovsg.be

Inloggen voor de OVSG-toets kan via de puntenmodule.

 

Wat doet de pedagogische begeleiding?

Kwaliteit realiseren is een proces dat nooit af is. Heeft jouw school, centrum of academie een vraag?
De pedagogische begeleiding van OVSG ondersteunt scholen, centra en academies bij elke stap van het proces.

infografiek proces pedagogische begeleiding

 1. Geregeld botsen schoolteams op situaties die concrete vragen opwerpen, die hen prikkelen of dwingen om hun werking te verbeteren of bij te sturen: een nieuw decreet, het verslag van een doorlichting, enkele leraren die een vernieuwend idee lanceren of die inzichten uit een vorming graag zouden toepassen binnen het hele team .... Of er is een nieuwe directeur aan de slag en het bestuur vraagt hem of haar een tijdlang te coachen ...

  ovsg ballon  In al deze en nog veel meer situaties kun je rekenen op ondersteuning van de pedagogische begeleidingsdienst.

 2. Voor je in actie schiet, sta je het best even stil bij de vraag: moeten we nú van dit thema werk maken? Hebben we er tijd voor? Is het dringend? Past het bij andere prioriteiten?

  ovsg ballon  De pedagogische begeleiding helpt je om de verschillende prioriteiten af te wegen, het belang ervan in te schatten en doordachte keuzes te maken.

 3. Kies je voor een bepaalde uitdaging, formuleer dan specifiek wat je precies wil aanpakken. Verhelder de vragen die je daarbij hebt en leg duidelijk vast welk effect je wil bereiken. In deze fase is het belangrijk om de huidige situatie goed in kaart te brengen.

  ovsg ballon  Samen met de pedagogische begeleiding kun je de vraag te verhelderen, de beginsituatie in kaart brengen en de focus bepalen.

 4. Wanneer je een helder zicht hebt op je doel en de resultaten die je wil bereiken, rijst de vraag: hoe pakken we dit aan? Dit is de fase doelen en acties formuleren, werkafspraken maken en de gewenste effecten benoemen.

  ovsg ballon  De pedagogische begeleiding ondersteunt het hele team hierbij. Ook krijg je modellen, sjablonen, denkvragen en ondersteuning om een beleids- of actieplan op maat van de school te maken.

 5. Belangrijk is dat je vastlegt wie allemaal betrokken moet worden, wie welke rol te spelen heeft. Dit is de fase waarin je gaat nadenken over hoe je je team kunt professionaliseren en daarvoor kun je nascholing aankopen bij OVSG. Voor bepaalde acties trek je dan weer andere experts aan.

  ovsg ballon  De pedagogische begeleiding kan je vertellen of en op welke manier een pedagogisch begeleider een rol kan opnemen. We kunnen begeleiding en/of vorming aanbieden of je kunt aansluiten bij één van onze lerende netwerken. We kunnen je ook doorverwijzen of ondersteunen bij het zoeken naar andere experten met wie je voor je verbeterproject gaat samenwerken.

 6. Wanneer duidelijk is hoe je te werk zal gaan en met wie, kun je de afspraken duidelijk vastleggen en de planning uitwerken.

  ovsg ballon  Ook voor de opmaak van een afsprakenkader kun je op de hulp van de pedagogische begeleiding rekenen.

 7. Wanneer je al deze stappen met de steun van de pedagogische begeleiding doorlopen hebt, kun je het project beginnen uitvoeren. Belangrijk: sta regelmatig stil bij de gang van zaken en evalueer hoe alles loopt. Stuur bij waar het moet. En ook goed communiceren met alle betrokkenen is een belangrijke voorwaarde om te slagen.

  ovsg ballon  De pedagogische begeleiding helpt je om je traject te evalueren, om effecten te meten en om efficiënt en effectief te communiceren.

Bij wie kun je terecht?
De werking van de pedagogische begeleiding is regionaal gestructureerd. Je vindt de ankerfiguur voor jouw gemeente en onderwijsniveau via www.ovsg.be/contact.

Meer weten?
De pedagogische begeleiding werkt heel wat ondersteunende materialen uit die teams kunnen gebruiken in de praktijk. Die zijn per onderwijsniveau samengebracht op het extranet van OVSG, dat toegankelijk is met een login.

Professionaliseren?
Een overzicht van onze nascholing vind je op www.ovsg.be/professionalisering. De implementatie van nascholing kan begeleid worden door de pedagogische begeleiding.

Visie, plan en rapportage
Aan de  basis werking van de pedagogische begeleiding ligt een visie begeleidingsplan met speerpunten voor drie jaar. Elk jaar rapporteert de pedagogische begeleiding aan de Vlaamse regering. Dat verslag brengt een synthese van de werking voor scholen, centra en academies en doet beleidsaanbevelingen.

Het OVSG- begeleidingsplan 22-25 is ter goedkeuring ingediend.
Begeleidingsverslag 19-20
Begeleidingsverslag 20-21
Begeleidingsverslag 21-22
Werkingscode pedagogische begeleidingsdienst
Visie pedagogisch begeleiden

Eerstvolgende nascholingen

  Blijf op de hoogte

  e-zine voor stedelijk en gemeentelijk onderwijs