Hier kan je inloggen voor het extranet en lerarenplatform DKO.

Problemen met inloggen?
Stuur een mailtje naar communicatie@ovsg.be
(Vermeld duidelijk over welk platform het gaat.)

Zoek je attesten of lesmateriaal van een opleiding? Ga naar Mijn OVSG
Problemen? Stuur een mailtje naar nascholing@ovsg.be

Inloggen voor de OVSG-toets kan via de puntenmodule.

 

Jurering, externe coaching en externe beoordeling

Jurering

Het schoolbestuur wenst een directeur aan te stellen die efficiënt en doelgericht leiding geeft in de onderwijsinstelling. De directeur staat immers in voor een optimale werking met het oog op het behalen van doelstellingen volgens het pedagogisch project, de leerplannen en het schoolwerkplan eigen aan de school of academie.

OVSG ondersteunt het schoolbestuur bij de selectie van een directeur, zowel bij een vacant verklaarde betrekking als bij een niet-vacant verklaarde betrekking.

Voorbereidende vergadering
 • Doornemen van de selectieprocedure opgegeven door het schoolbestuur
 • Afspraken jury + taken
Schriftelijk gedeelte
 • Volgens taakverdeling van de jury
Verbetering en deliberatie
 • Schriftelijke onderdelen verbeteren en quoteren *
 • Deliberatie
Mondeling gedeelte
 • Mondelinge onderdelen afnemen en quoteren *
Einddeliberatie en advies
 • Formuleren advies voor proces-verbaal en eindverslag *

* Tijdsinvestering is afhankelijk van het aantal kandidaten

Kostprijs op aanvraag

Externe coaching

Het schoolbestuur of de directie kunnen een beroep doen op OVSG voor ondersteuning bij de coaching van een individueel teamlid of een directeur om geformuleerde tekorten en/of persoons- en ontwikkelingsgerichte doelstellingen aan te pakken. Dit kan nodig zijn naar aanleiding van een formeel functioneringsgesprek of naar aanleiding van een specifieke ondersteuningsvraag in functie van persoonlijk functioneren.

Intake met schoolbestuur

De coördinator vorming organiseert samen met de anker van de school een intakegesprek met schoolbestuur en/of directie om de ondersteuningsvraag te finetunen en te komen tot concrete coachingsdoelen.

Externe coaching

De externe coach bespreekt het coachingsvoorstel met de gecoachte en personaliseert samen met de gecoachte de doelen en inhoud. Uitvoering van het traject op basis van de vooraf gemaakte planning.

nabespreking

De externe coach ondersteunt de gecoachte tijdens de voorbereiding en de uitvoering van de nabespreking.

Kostprijs op aanvraag

Externe beoordeling

Een nieuwe directeur heeft nood aan een degelijke professionele opleiding, ondersteuning en coaching met inbreng van de pedagogische begeleiding. Het volgen van het tweejarige functietraject leidinggeven in onderwijs bij OVSG biedt hier een grote meerwaarde.

OVSG kan het schoolbestuur ondersteunen bij de beoordeling van de directeur tijdens de proefperiode met het oog op vaste benoeming. De beoordeling door de externe beoordelaar gebeurt op basis van de onderwijskundige aspecten die opgenomen zijn in het beleidsplan.

Procedure

Schooljaar 1
Intake met schoolbestuur

Overleg met de algemeen directeur of de verantwoordelijke van de onderwijsdienst.

Kennismaking met de directeur

Kennismakingsgesprek met de directeur en de externe beoordelaar

Voortganggesprek

Voorstelling van het beleidsplan door de directeur aan de externe beoordelaar en rondgang in de school

Tussentijdse evaluatie

De directeur licht een stand van zaken over de uitvoering van het beleidsplan toe aan de externe beoordelaar.

Tussentijds beoordelingsrapport

De externe beoordelaar maakt een tussentijds beoordelingsrapport op basis van de door de directeur voorgestelde tussentijdse evaluatie (onderwijskundige aspecten opgenomen in het beleidsplan).

Toelichting van het verslag

Als het schoolbestuur toelichting wenst bij het tussentijds beoordelingsrapport, kan de interne beoordelaar hiervoor contact opnemen met de externe beoordelaar.

 

Schooljaar 2
Eindrapport

De externe beoordelaar maakt een beoordelingsrapport op basis van de door de directeur voorgestelde eindevaluatie (focus op onderwijskundige aspecten opgenomen in het beleidsplan).

Toelichting van het verslag

Indien het schoolbestuur toelichting wenst bij het finale beoordelingsrapport kan de interne beoordelaar hiervoor contact opnemen met de externe beoordelaar.

Bespreking van de beoordelingsrapporten

De externe coach ondersteunt de gecoachte tijdens de voorbereiding en de uitvoering van de nabespreking.

Kostprijs op aanvraag

ABC van het gemeentelijk onderwijs

een onmisbaar instrument voor iedereen die mee wil bouwen aan kwalitatief gemeentelijk onderwijs

Eerstvolgende nascholingen

  Blijf op de hoogte

  e-zine voor stedelijk en gemeentelijk onderwijs