Hier kan je inloggen voor het extranet en lerarenplatform DKO.

Problemen met inloggen?
Stuur een mailtje naar communicatie@ovsg.be
(Vermeld duidelijk over welk platform het gaat.)

Zoek je attesten of lesmateriaal van een opleiding? Ga naar Mijn OVSG
Problemen? Stuur een mailtje naar nascholing@ovsg.be

Inloggen voor de OVSG-toets kan via de puntenmodule.

 

Nieuws

Symposium ‘Wie niet leest …’

Samen met de Nederlandse collega's van VOS-ABB organiseren we op 21 november een congres met de beroemde schrijver Jan Terlouw (Koning van Katoren en Oorlogswinter).

Verder zijn er wetenschappelijk onderbouwde en praktijkgerichte sessies met prof. Thoni Houtveen, Iene Bocken en Sarah Beyens van Leerkracht Leeskracht. Je verneemt ook hoe bibliotheken samenwerken met onderwijs via een Vlaamse en een Nederlandse getuigenis. De locatie is bijzonder: in het Onderwijsmuseum in Dordrecht vindt een tentoonstelling plaats over lezen en leesplezier.

Schrijf je hier in!

24/2 Sociaal onderwijsakkoord, moeilijk proces maar samen door de deur

De functioneringscyclus van gesubsidieerd personeel wordt soberder en eenvoudiger en de evaluatieprocedure wordt korter. Dat zijn de voornaamste elementen van het sociaal onderwijsakkoord, dat deze ochtend werd voorgesteld door Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) en de sociale partners in het onderwijs. Positieve elementen, vindt OVSG, op weg naar een constructief HR-beleid op maat van de lokale context.

12/2 OVSG pleit voor realiteitszin in debat eindtermen

De nieuwe eindtermen doorliepen een lang en moeizaam proces. Dat ze er uiteindelijk gekomen zijn is, een goede zaak. Voor OVSG staat het belang van de scholen en de leerlingen voorop. Op dit moment zitten we in een spreidstand tussen de tijdsdruk enerzijds en het inhoudelijke belang en de haalbaarheid anderzijds. We hopen dat de nodige lessen worden getrokken voor de ontwikkeling van de eindtermen basisonderwijs. We wachten de beslissing van het Grondwettelijk Hof over de eindtermen secundair onderwijs nu af. Ondertussen blijven onze scholen de implementatie van de modernisering in de tweede graad voorbereiden.

27/1 Deeltijds kunstonderwijs is onderwijs, geen hobby

OVSG betreurt dat het deeltijds kunstonderwijs als enige onderwijssector over één kam wordt geschoren met de jeugd- en sportactiviteiten. De academie is nochtans geen hobbyclub, maar een onderwijsvorm met curricula, evaluaties en decretale verplichtingen. Zonder duidelijk engagement komt dit onder druk. We rekenen erop dat de overheid die, omwille van gezondheidsredenen, gedwongen wordt in te grijpen in de organisatie van het DKO zijn verantwoordelijkheid opneemt en deze overmachtsituatie compenseert. Want 200 000 leerlingen en 4000 leraren kan je niet in de steek laten.

26/1 Dag van de Academies: Crossroads

Op zaterdag 6 februari gaat de Dag van de Academies door. Onder de noemer van het thema Crossroads gaan we op zoek waarom de academies zó belangrijk zijn voor onze leerlingen.

18/12 Geniet van de kerstvakantie!

2020 was een jaar als geen ander. Een jaar waarin de inzet, het doorzettingsvermogen en de flexibiliteit sterk op de proef werden gesteld. We wensen onze scholen dan ook een deugddoende vakantie. OVSG werkt nog even door tot en met 24 december. Daarna zijn we er terug vanaf 4 januari 2021.

16/12 Tevredenheid over pedagogische begeleiding neemt toe na corona

Zijn de pedagogisch begeleiders van OVSG goede coaches? Deze en nog veel meer kwaliteitsvragen legden we in april 2019 voor aan 822 directies van onze scholen, academies en centra voor volwassenenonderwijs. Met de resultaten gingen we aan de slag. Anderhalf jaar en een coronacrisis later blijkt dat de tevredenheid is toegenomen. 

08/12 TIMSS-resultaten tonen nood aan goesting bij leerlingen en sterke leerkrachten

Zowel voor wiskunde als wetenschappen gaan we er in Vlaanderen op achteruit. Dat blijkt uit TIMSS, een internationaal vergelijkend onderzoek naar leerlingenprestaties in wiskunde en wetenschappen bij leerlingen uit het 4de leerjaar lager onderwijs en het 2de jaar secundair onderwijs. Helemaal verrassend is dit nieuws niet voor OVSG.

23/11 Academies vragen vertrouwen om veilig onderwijs te organiseren

OVSG vraagt de Vlaamse regering om de strenge coronamaatregelen voor het DKO te herbekijken. Dat komt op de agenda van het corona-overleg van 24 november. We vragen dat het DKO gelijkwaardig behandeld wordt als de andere onderwijsniveaus. 

19/11 Kansrijk oriënteren en faire evaluatie, ook in coronatijden

Nu de kerstexamens in aantocht zijn, worden afspraken gemaakt om die veilig te laten verlopen. Schooldirect stuurde daarover aanbevelingen uit. Die gaan vooral over praktische afspraken, maar niet over de didactische aanpak. Stedelijke en gemeentelijke schoolbesturen en de pedagogische begeleiding van OVSG pleiten, net zoals de vorige schooljaren, voor een faire evaluatie en kansrijk oriënteren.

12/11 Academies bezorgd over nieuwe maatregelen

Op het laatste corona-overleg werd afgesproken dat de academies voor DKO in een nog strengere formule dan code rood starten na de herfstvakantie. Leerlingen jonger dan 12 zijn nog welkom in de academie, maar al wie ouder is dan 12, moet ofwel afstandsonderwijs volgen, ofwel 1-op-1-les krijgen. De druk van de virologen om hiervoor te kiezen om de pandemie verder onder controle te krijgen was en is groot. Toch maken de academies zich terecht zorgen en wijzen ze ook op de veilige manier van werken die ze nu al hanteren. OVSG stelt alles in het werk om de overheid te informeren en te overtuigen van de veilige aanpak in het DKO. Er komt een tussentijdse evaluatie, een kans om meer contactonderwijs te bieden vanaf 1 december. Om de komende weken afstandsonderwijs te geven, ondersteunt de pedagogische begeleiding de academies via het platform e-leren.

Eerstvolgende nascholingen

    Blijf op de hoogte

    e-zine voor stedelijk en gemeentelijk onderwijs