Hier kan je inloggen voor het extranet en lerarenplatform DKO.

Problemen met inloggen?
Stuur een mailtje naar communicatie@ovsg.be
(Vermeld duidelijk over welk platform het gaat.)

Zoek je attesten of lesmateriaal van een opleiding? Ga naar Mijn OVSG
Problemen? Stuur een mailtje naar nascholing@ovsg.be

Inloggen voor de OVSG-toets kan via de puntenmodule.

 

Nieuws

Symposium ‘Wie niet leest …’

Samen met de Nederlandse collega's van VOS-ABB organiseren we op 21 november een congres met de beroemde schrijver Jan Terlouw (Koning van Katoren en Oorlogswinter).

Verder zijn er wetenschappelijk onderbouwde en praktijkgerichte sessies met prof. Thoni Houtveen, Iene Bocken en Sarah Beyens van Leerkracht Leeskracht. Je verneemt ook hoe bibliotheken samenwerken met onderwijs via een Vlaamse en een Nederlandse getuigenis. De locatie is bijzonder: in het Onderwijsmuseum in Dordrecht vindt een tentoonstelling plaats over lezen en leesplezier.

Schrijf je hier in!

09/12 Opvang in de week voor de kerstvakantie

De kerstvakantie voor basisscholen start dit jaar een week vroeger, vanaf 20 december 2021. De scholen krijgen de opdracht om de nood aan noodopvang voor ouders die onmogelijk zelf opvang voor hun kinderen kan voorzien, in kaart te brengen. Pas daarna zijn de lokale besturen, samen met alle andere betrokkenen zoals onderwijs, buitenschoolse opvang enz., aan zet om de noodopvang ook echt vorm te geven.

08/12 Jaarverslag pedagogische begeleiding 20-21

De pedagogische begeleiding van OVSG rapporteert elk jaar over haar werking aan de Vlaamse Regering. In ons recente verslag brengen we cijfers, beschrijvingen en getuigenissen over onze pedagogische werking in het tweede coronaschooljaar. Het werd een jaar van flexibel begeleiding bieden, in een mix van online en fysiek, aan 751 scholen, centra en academies.

30/11 Inschrijvingen OVSG-toets gestart

Vanaf deze week kunnen lagere scholen inschrijven voor de OVSG-toets 2022 voor het zesde leerjaar. Wie ingeschreven is, kan meteen aan de slag met de praktische proeven die in de loop van het schooljaar worden uitgevoerd. Bestellingen en de keuze om digitale toetsen af te nemen, kunnen nog aangepast worden tot 1 april.

08/11 Mix komt naar je toe!

Mix (Music Education Platform) is een gloednieuw platform voor muziekleraren. Het kwam tot stand in een Erasmus+ project met België (OVSG), Nederland en Finland. Mix werkt samen met muziekdocenten, pedagogische specialisten en community builders om een plek te creëren waar ideeën, klasverhalen en praktisch advies een plaats vinden. Wil je er meer over weten? Hans Laureyn en Els Mussels van OVSG geven uitleg in drie academies op drie data. 

29/10 OVSG doet voorstellen om het lerarentekort aan te pakken

Na een brede bevraging bij besturen en directies maakte OVSG een menukaart van twintig voorstellen om het lerarentekort aan te pakken en stelde die voor aan de minister. Sommige acties kunnen meteen starten, andere werken op langere termijn. Zo willen we bijvoorbeeld zij-instromers de kans geven om voor de klas te staan (60%) en ondertussen hun diploma te behalen (40% educatief verlof gedurende drie jaar). Ook stellen we voor om leraren die bereid zijn meer te werken dan hun lesopdracht te verlonen per extra lesuur.

26/10 Internationale expertmeeting: De beste lezers zitten in mijn klas

Op 19 november organiseert OVSG samen met de Nederlandse collega’s van VOS-ABB een expertise-uitwisseling over lezen in het onderwijs. Hoe kunnen we met een krachtige didactische aanpak de resultaten verbeteren? Wat kunnen Vlaanderen en Nederland van elkaar leren op dit vlak? Deelname is gratis (online webinar), maar het aantal inschrijvingen is beperkt tot 50 deelnemers.  

25/10 Kerntaken pedagogische begeleiding vastgelegd

De onderhandelingen over een nieuw programmadecreet voor de kerntaken en de financiering van de pedagogische begeleiding zijn afgerond. De ontwikkeling van de onderwijsinstellingen is een rode draad doorheen dit nieuwe decreet. De overheid verwacht dat we een duurzame relatie opbouwen met de scholen en academies, en daaraan werken we ook nu al. De pedagogische begeleiding behoudt heel wat ruimte voor het maken van eigen keuzes volgens de noden van het veld, maar tegelijk wordt meer verantwoording gevraagd.  

15/10 OVSG betreurt besparingen in onderwijs

Met een stijgende leerlingenpopulatie en een krap personeelsbestand hebben we elke euro in onderwijs nodig. Er liggen heel wat uitdagingen op de plank, zoals bv. het steeds grotere lerarentekort. Het is dan ook bitter dat onderwijs, de sector die mee onze toekomst maakt, moet inleveren.

14/10 Pedagogische begeleiding ondersteunt bij taalscreening

Sinds deze week leggen alle vijfjarige kleuters de Koalatest af. Deze test moet duidelijk maken of een kind nood heeft aan extra taalondersteuning of niet. Onze pedagogisch begeleiders begeleiden de scholen bij het verwerken van de resultaten en bij het uittekenen van ondersteuning voor kinderen die dat nodig hebben.

05/10 176 858 leerlingen gestart in stedelijk en gemeentelijk onderwijs

De stabilisering van het leerlingenaantal in het stedelijk en gemeentelijk onderwijs, ondanks een dalende nataliteit, is een trend die we al enkele jaren kennen en wijst er dus op dat proportioneel meer ouders en leerlingen voor een stedelijke of gemeentelijke school kiezen. Zowel het buitengewoon onderwijs als het gewoon secundair onderwijs kennen een duidelijke stijging. 

Eerstvolgende nascholingen

    Blijf op de hoogte

    e-zine voor stedelijk en gemeentelijk onderwijs