Hier kan je inloggen voor het extranet en lerarenplatform DKO.

Problemen met inloggen?
Stuur een mailtje naar communicatie@ovsg.be
(Vermeld duidelijk over welk platform het gaat.)

Zoek je attesten of lesmateriaal van een opleiding? Ga naar Mijn OVSG
Problemen? Stuur een mailtje naar nascholing@ovsg.be

Inloggen voor de OVSG-toets kan via de puntenmodule.

 

Nieuws

Symposium ‘Wie niet leest …’

Samen met de Nederlandse collega's van VOS-ABB organiseren we op 21 november een congres met de beroemde schrijver Jan Terlouw (Koning van Katoren en Oorlogswinter).

Verder zijn er wetenschappelijk onderbouwde en praktijkgerichte sessies met prof. Thoni Houtveen, Iene Bocken en Sarah Beyens van Leerkracht Leeskracht. Je verneemt ook hoe bibliotheken samenwerken met onderwijs via een Vlaamse en een Nederlandse getuigenis. De locatie is bijzonder: in het Onderwijsmuseum in Dordrecht vindt een tentoonstelling plaats over lezen en leesplezier.

Schrijf je hier in!

15/3 Extra maatregelen voor kinderen en jongeren uit Oekraïne

Om leerlingen uit Oekraïne op te vangen in onze scholen stelt de Vlaamse regering een aantal maatregelen voor. Op dit ogenblik beschikt OVSG nog niet over meer gedetailleerde info. We hopen tegen het einde van de week meer te weten en houden jullie op de hoogte. De aangekondigde maatregelen voor de verschillende aspecten van onderwijs lees je hier.

09/3 OVSG vraagt flexibele aanpak voor leerlingen uit Oekraïne

Verspreid over Vlaanderen en Brussel komen kinderen uit Oekraïne aan die recht hebben op onderwijs. Onze besturen en scholen worden daar nu al mee geconfronteerd en de vraag zal nog toenemen. OVSG vraagt flexibiliteit, regelluwte en een aanpak voor de korte en de lange termijn.

08/3 Geïntegreerd leerplan basisschool vanaf 1 september 2023

De pedagogische begeleiding van OVSG werkt aan een geïntegreerd leerplan voor de hele (buitengewone) basisschool. De huidige leerplannen dateren al van 1998 en 2010, tijd dus voor vernieuwing. Het leerplan zal beter aansluiten op de doelen van het secundair onderwijs. Het bevat een basisleerlijn, ondersteunende doelen, verdiepende doelen en uitbreidingsdoelen. Het steekt in een digitaal jasje en is vrij beschikbaar. Tijdens de OVSG ontmoetingsdagen in maart krijgen directies basisonderwijs een eerste toelichting. We informeren jullie ook verder via al onze kanalen over het proces.

17/2 Licht herstel leerlingencijfers DKO na daling door corona

Zaterdag 19 februari is de Dag van de Academies, een feestelijke open dag voor alle academies in het deeltijds kunstonderwijs en hun leerlingen. Na een jaar van dalende leerlingencijfers door corona zien we een lichte stijging. Om dit voorzichtig herstel te ondersteunen wil OVSG de toegang tot de academie voor iedereen zo laagdrempelig mogelijk houden en daar ook middelen voor voorzien.   

15/2 Vlaams-Nederlands webinar over lezen en geletterdheid

Op 18 maart kan je gratis het webinar It takes a village to raise a child – samen werken aan geletterdheid bijwonen. Dit internationale webinar dat OVSG samen met de Nederlandse collega's van VOS/ABB organiseert, is een vervolg op twee eerdere zeer goed bezochte online seminars over dit onderwerp. De centrale vraag is met welke partners scholen kunnen samenwerken om van leesbevordering en geletterdheid een breed maatschappelijk thema te maken.

10/2 OVSG vraagt formeel overleg over centrale toetsen

Het voorbije anderhalf jaar is al veel beslist en er wordt volop ontwikkeld. Toch kwam er nog geen formeel debat en is er nog geen decreet. Omdat OVSG een aantal principiële aspecten wil bespreken, vragen we aan minister Weyts een schoolpactoverleg zodat met onze standpunten rekening wordt gehouden.

31/1 Bedankt directeur!

Naar aanleiding van de Dag van de directeur vandaag schreef onze collega Christophe Vansteeland een gedicht dat we opdragen aan alle directeuren. Bedankt voor al het harde werk, jullie houden onze scholen draaiend!

14/1 OVSG wuift Patriek Delbaere uit

Op onze online nieuwjaarsreceptie wuifden we onze algemeen directeur Patriek Delbaere uit, die na een carrière van 32 jaar bij OVSG op pensioen gaat. Zo wordt hij een toeschouwer van ons onderwijs, en daarvoor hadden we een passend cadeau voorzien. Bedankt voor al de jaren Patriek, geniet van je pensioen!

16/12 Jaarverslag 20-21: flexibiliteit troef

OVSG stelt haar jaarverslag voor van het schooljaar 2020-2021. Een jaar dat opnieuw werd getekend door de pandemie. Een jaar waarin besturen en hun scholen, centra en academies alles in het werk stelden om het onderwijs voor hun leerlingen en cursisten kwaliteitsvol en veilig te organiseren. Dankzij een grote flexibiliteit en enorme inzet slaagden ze daarin. OVSG stemde de dienstverlening af op de context en bleef – waar het kon live, soms op afstand, maar steeds nabij – advies geven, belangen behartigen, begeleiden, ondersteunen en professionaliseren in functie van kwaliteitsvol stedelijk en gemeentelijk onderwijs.

14/12 Vlaamse toetsen: benut de expertise die er is

Onder de noemer ‘Vlaamse toetsen’ wil de Vlaamse regering op vier momenten in de schoolloopbaan centrale toetsen organiseren. Deze week vindt over dit thema een hoorzitting plaats. Zonder dat er een decretaal kader is, is een nieuw Steunpunt Centrale Toetsen in onderwijs deze toetsen aan het ontwikkelen. Het gaat om een fundamentele ingreep in ons onderwijs en dat verdient een breed maatschappelijk debat. Met de ervaring die we hebben met de OVSG-toets willen we wijzen op wat écht werkt als het gaat over onderwijskwaliteit.

Eerstvolgende nascholingen

    Blijf op de hoogte

    e-zine voor stedelijk en gemeentelijk onderwijs