Hier kan je inloggen voor het extranet en lerarenplatform DKO.

Problemen met inloggen?
Stuur een mailtje naar communicatie@ovsg.be
(Vermeld duidelijk over welk platform het gaat.)

Zoek je attesten of lesmateriaal van een opleiding? Ga naar Mijn OVSG
Problemen? Stuur een mailtje naar nascholing@ovsg.be

Inloggen voor de OVSG-toets kan via de puntenmodule.

 

Nieuws

Symposium ‘Wie niet leest …’

Samen met de Nederlandse collega's van VOS-ABB organiseren we op 21 november een congres met de beroemde schrijver Jan Terlouw (Koning van Katoren en Oorlogswinter).

Verder zijn er wetenschappelijk onderbouwde en praktijkgerichte sessies met prof. Thoni Houtveen, Iene Bocken en Sarah Beyens van Leerkracht Leeskracht. Je verneemt ook hoe bibliotheken samenwerken met onderwijs via een Vlaamse en een Nederlandse getuigenis. De locatie is bijzonder: in het Onderwijsmuseum in Dordrecht vindt een tentoonstelling plaats over lezen en leesplezier.

Schrijf je hier in!

24/6 Geen draagvlak voor kortere zomervakantie in onderwijs

Hoewel een kortere zomervakantie leerverlies en leerachterstand kan voorkomen, is er op dit moment geen breed draagvlak voor bij directies en personeelsleden. Om te weten te komen of de zomerscholen volstaan, vragen we een tijdige analyse van het effect. Vervolgens moeten we opnieuw bekijken wat de optimale verdeling tussen school- en vakantietijd is om alle leerlingen de beste kansen te geven.

16/6 Eindtermen vernietigd, maar modernisering gaat door

Vandaag sprak het Grondwettelijk Hof zich uit over de eindtermen voor de tweede en de derde graad secundair onderwijs. We krijgen een glashelder arrest dat geen impact heeft op de modernisering maar wel de eindtermen vernietigt. Het Grondwettelijk Hof heeft duidelijk rekening gehouden met de maatschappelijke impact: de vernietiging komt er pas over vier schooljaren. Dat betekent dat secundaire scholen tot schooljaar 24-25 kunnen voortwerken zoals ze nu gestart zijn.

09/6 OVSG-toets geeft totaalbeeld kwaliteit van basisonderwijs

Tussen 7 en 24 juni leggen 27 754 leerlingen uit de zesde klas van het basisonderwijs de OVSG-toets af. De OVSG-toets staat garant voor een brede evaluatie van de onderwijskwaliteit in de basisschool. Daarmee gaan we bewust breder dan de toekomstige Vlaamse toetsen waar enkel de kennis van wiskunde en (delen van) Nederlands wordt gepeild. De OVSG-toets evalueert niet alleen de kennis (wiskunde, taal, wetenschappen en techniek, mens en maatschappij) van de leerling op het einde van de basisschool, maar peilt ook via praktische proeven naar vaardigheden zoals ICT, STEM, Frans mondelinge communicatie, Nederlands schriftelijke communicatie, muzische en sportieve vaardigheden.

01/6 Nieuwe leerplannen kans voor verbetering wiskunde basisonderwijs

Nieuw onderzoek bevestigt dat de kennis van wiskunde in het basisonderwijs in Vlaanderen daalt. Ook de resultaten van de OVSG-toets wijzen al jaren in die richting. De ontwikkeling van nieuwe eindtermen en leerplannen biedt een unieke kans tot verbetering. OVSG pleit voor minder abstract onderwijs en meer ruimte voor praktische toepassingen.

24/5 Koopkracht leerplichtonderwijs daalt: kwaliteitsvol school maken kost geld

Onze scholen ondervinden elke dag dat hun koopkracht daalt. Inflatie, stijgende energiekosten en de hogere kosten voor bouw of renovatie treffen de hele maatschappij en dus ook het onderwijs. Daarnaast zijn er meer specifieke oorzaken, zoals het feit dat de groei van het aantal leerlingen maar voor 40% is meegerekend in de werkingsmiddelen en dat er in bepaalde schooljaren géén of slechts een gedeeltelijke indexering van de werkingsmiddelen voor onderwijs kwam.

13/5 Oplossingen voor plaatstekort buitengewoon onderwijs nodig

“Alle kinderen verdienen een plek op de school waar ze zichzelf het best kunnen ontwikkelen en leren, hetzij in het gewoon, hetzij in het buitengewoon onderwijs”, zegt Walentina Cools, algemeen directeur OVSG. “In het gewoon onderwijs moeten we meer paramedici kunnen inzetten die de leerkrachten ondersteunen bij het werken met kinderen met specifieke noden. Om het plaatstekort in het buitengewoon onderwijs tegen te gaan, pleit OVSG voor het oprichten van vestigingsplaatsen zonder lange procedures en mobile units zonder gunningsplicht. Ook stellen we voor elke leerling te laten meetellen voor omkadering en werkingsmiddelen gedurende het hele schooljaar.”

05/5 Kortere zomervakantie niet nodig, zeggen directeurs

Meer dan 6 op de 10 directeurs van OVSG-scholen en academies vinden het niet nodig dat de zomervakantie korter wordt.. De belangrijkste redenen zijn de vrees voor tijdsgebrek (76%) om het schooljaar af te ronden en het nieuwe voor te bereiden en het welbevinden van het personeel (58%).  

03/5 Scholen kunnen werk maken van sterker personeelsbeleid

Minister Weyts geeft scholen de ruimte om te experimenteren met nieuwe ideeën die het lerarentekort tegen moeten gaan. OVSG is tevreden dat het in proeftuinen mogelijk wordt om zij-instromers te laten proeven van het mooie beroep van leerkracht. Dat was ook een van de voorstellen die OVSG deed in het najaar met een menukaart van voorstellen om het lerarentekort aan te pakken.

21/4 Opnieuw live OVSG-congres schoolbesturen op 9 mei

Na twee digitale edities kunnen bestuurders, directies en onderwijsprofessionals elkaar opnieuw live ontmoeten op het congres voor schoolbesturen onder het motto ‘Onderwijs, sleutel voor een integraal lokaal beleid’. In Huis Madou staan we op 9 mei (van 9 tot 16 uur) stil bij de actuele beleidsdossiers en vervolgens zijn er inspirerende sessies (met o.a. Claude Croes, burgemeester van Deerlijk, Ans Persoons, schepen in Brussel en VVSG).

30/3 Flexibel extra capaciteit creëren voor leerlingen uit Oekraïne

Heel wat scholen ontvangen al leerlingen uit Oekraïne en we verwachten er nog meer. Om de regelgeving rond o.a. inschrijving, omkadering en infrastructuur te vereenvoudigen en extra middelen toe te kennen, zit een eerste nooddecreet in de pijplijn. De voorstellen zijn nog onder voorbehoud van goedkeuring door de Vlaamse Regering (waarschijnlijk op 1 april). Na goedkeuring door de Vlaamse Regering zal het decreet na de paasvakantie voorgelegd worden aan het Vlaams parlement. De Vlaamse Regering wil het voor besturen en scholen zo flexibel mogelijk maken om tijdelijke vestigingsplaatsen in te richten. Daarvoor kan een bestuur gebruik maken van bv. lokalen in de academie, eventueel ook in een naburige gemeente. Huursubsidies en subsidies voor de inrichting moeten dit vlot mogelijk maken. Ook op het vlak van personeel en inschrijvingen wil men vooral soepel kunnen werken.

Eerstvolgende nascholingen

    Blijf op de hoogte

    e-zine voor stedelijk en gemeentelijk onderwijs