Hier kan je inloggen voor het extranet en lerarenplatform DKO.

Problemen met inloggen?
Stuur een mailtje naar communicatie@ovsg.be
(Vermeld duidelijk over welk platform het gaat.)

Zoek je attesten of lesmateriaal van een opleiding? Ga naar Mijn OVSG
Problemen? Stuur een mailtje naar nascholing@ovsg.be

Inloggen voor de OVSG-toets kan via de puntenmodule.

 

Sterke stijging leerlingenaantal secundair onderwijs zet zich door

dinsdag 4 oktober 2022

Begin september zijn 177 877 leerlingen gestart in de stedelijke en gemeentelijke basis- en secundaire scholen in Vlaanderen en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Dat is een lichte stijging (0,65%) vergeleken met vorig jaar. Door de oorlog in Oekraïne is het aantal OKAN-leerlingen in het secundair onderwijs met 40% gestegen.

Zowel het buitengewoon onderwijs als het secundair onderwijs kennen al jarenlang een duidelijke stijging. Het leerlingenaantal in het basisonderwijs, waar OVSG een marktaandeel van ongeveer 20% heeft, blijft stabiel.

In het secundair onderwijs valt vooral de stijging van het aantal OKAN-leerlingen op. Deze stijging is al enkele jaren aan de gang, maar dit jaar kwamen er maar liefst 40% leerlingen bij.

Schooljaar   Aantal OKAN-leerlingen in OVSG-scholen  
2019-2020 600
2020-2021 646
2021-2022 712
2022-2023 994

Andere verklaringen voor de aanhoudende stijging in het secundair onderwijs zijn de demografische evolutie (de stijging in het basisonderwijs van enkele jaren geleden, schuift door) en de secundaire kunstscholen in onze steden die steeds populairder worden.

Els Talloen, directeur Stedelijke Academie Beeldende Kunst Aalst, verklaart: “Op twee schooljaren tijd is ons leerlingenaantal met 50% gestegen. Onze nieuwe richtingen trekken nieuwe leerlingen aan. Daarnaast horen we van ouders dat ze voor hun kinderen een minder klassieke aanpak zoeken die naast theorie ook ruimte laat voor creatieve ontwikkeling. We merken dat onze oud-leerlingen het goed doen in het hoger onderwijs en in diverse richtingen terechtkomen. Ten slotte trekt de kleinschaligheid leerlingen aan. Je komt terecht in een groep gelijkgestemden, met een warm persoonlijk contact.”

Walentina Cools, algemeen directeur OVSG: “Onze steden en gemeenten organiseren kwaliteitsvol onderwijs voor bijna 180 000 leerlingen; daarnaast hebben we nog zo'n 200 000 leerlingen in het deeltijds kunstonderwijs en volwassenenonderwijs. De sterkte van ons lokaal onderwijs is dat het  verweven is met kinderopvang, sport en cultuur, integratie, sociaal beleid enz. Daar voelen ouders de voordelen van. Het is voor hen een grote troef dat ze op een en dezelfde plek terechtkunnen voor verschillende soorten dienstverlening waar alle leden van het gezin van genieten.”

Basisonderwijs

 Aantal leerlingen  
 2021-2022  

 Aantal leerlingen  
 2022-2023  

 Verschil  

 % verschil  

Buitengewoon kleuteronderwijs  

 299

 386

 87

 29,1%

Buitengewoon lager onderwijs

 3354

 3541

 187

 5,6%

Gewoon kleuteronderwijs

 50 956

 50 757

 -199

 -0,4%

Gewoon lager onderwijs

 99 728

 99 669

 -59

 -0,1%

TOTAAL

 154 337

 154 353

 16

 0,01%

 

Secundair onderwijs

 Aantal leerlingen  
 2021-2022  

 Aantal leerlingen  
 2022-2023  

 Verschil  

 % verschil  

Buitengewoon secundair onderwijs

 1841

 1964

 123

 6,6%

Deeltijds beroepssecundair onderwijs  

 908

 807

 -101

 -11,1%

Voltijds gewoon secundair onderwijs

 19 646

 20 753

 1 107

 5,6%

TOTAAL

 22 395

 23 524

 1 129

 5,04%

Bron: AGODI

Eerstvolgende nascholingen

    Blijf op de hoogte

    e-zine voor stedelijk en gemeentelijk onderwijs