Hier kan je inloggen voor het extranet en lerarenplatform DKO.

Problemen met inloggen?
Stuur een mailtje naar communicatie@ovsg.be
(Vermeld duidelijk over welk platform het gaat.)

Zoek je attesten of lesmateriaal van een opleiding? Ga naar Mijn OVSG
Problemen? Stuur een mailtje naar nascholing@ovsg.be

Inloggen voor de OVSG-toets kan via de puntenmodule.

 

Nieuws

Symposium ‘Wie niet leest …’

Samen met de Nederlandse collega's van VOS-ABB organiseren we op 21 november een congres met de beroemde schrijver Jan Terlouw (Koning van Katoren en Oorlogswinter).

Verder zijn er wetenschappelijk onderbouwde en praktijkgerichte sessies met prof. Thoni Houtveen, Iene Bocken en Sarah Beyens van Leerkracht Leeskracht. Je verneemt ook hoe bibliotheken samenwerken met onderwijs via een Vlaamse en een Nederlandse getuigenis. De locatie is bijzonder: in het Onderwijsmuseum in Dordrecht vindt een tentoonstelling plaats over lezen en leesplezier.

Schrijf je hier in!

15/11 Leerpunt versterkt scholen en pedagogische begeleiding

Vandaag gaat Leerpunt van start, een onafhankelijk kenniscentrum dat alle wetenschappelijk onderzoek samenbrengt en vertaalt naar de klaspraktijk. De onderwijsverstrekkers, waaronder OVSG, sturen het kenniscentrum mee aan. OVSG beschouwt dit als een kans om nog sterker samen te werken aan onderwijskwaliteit met scholen, centra en academies, gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek en data. In het buitenland heeft men hier al goede ervaringen mee.

09/11 Hinder door staking beperkt in lokaal onderwijs

In de stedelijke en gemeentelijke scholen buiten Antwerpen en Gent is de impact van de vakbondsactie vandaag zeer beperkt. Dat blijkt uit een steekproef van OVSG. In meer dan drie op vier gemeenten zullen leerlingen en ouders niets of nauwelijks iets van de staking merken. In gemeenten waar er wel wordt gestaakt, gaat het telkens om één school of slechts enkele vestigingsplaatsen. Om dat op te vangen, wordt er dan geschoven met personeel. Scholen waar de lessen niet kunnen doorgaan, voorzien noodopvang.

17/10 Advies Vlor geeft fundamentele bedenkingen bij Vlaamse toetsen

De Vlaamse Onderwijsraad brengt een advies uit over de Vlaamse toetsen, die alle leerlingen op vier momenten in hun schoolloopbaan vanaf 2024 moeten afleggen. OVSG heeft aan dit advies meegewerkt. We onderschrijven het dan ook volledig. Eerder dit jaar vroeg OVSG al een Schoolpactoverleg om knelpunten in dit dossier aan te kaarten. Na dit overleg en na lang aandringen kwam er in de zomer een voorontwerp van decreet. Het Vlor-advies geeft enkele fundamentele bedenkingen bij deze ontwerpteksten.

10/10 Samen werken aan kwaliteitsvolle en betaalbare leermiddelen

Vandaag levert de Kwaliteitsalliantie, die aanbieders en gebruikers van lesmateriaal samenbrengt, haar eindrapport op. OVSG ondertekent mee dit engagement om samen te werken aan kwaliteitsvolle leermiddelen.  Walentina Cools, algemeen directeur OVSG: 'We zijn tevreden dat er een breed engagement is van ontwikkelaars en gebruikers van leermiddelen. OVSG zal leerkrachten en teams verder ondersteunen bij hun keuze van leermiddelen en hoe ze die inzetten in de klas. Ten slotte blijven we bezorgd om de kostprijs, zeker in economisch moeilijke tijden. Daarom moeten we zorgvuldig bekijken wat digitaal kan worden aangeboden en wat op papier."

05/10 Bedankt leerkracht!

Op deze Dag van de leraar bedanken we graag al onze fantastische leerkrachten om elke dag opnieuw het verschil te maken. GBS De Bezige Bijtjes in Westerlo en GTSM Merchtem waren de gelukkige winnaars van onze wedstrijd #LeraarLokaal. Hun lerarenteams werden deze ochtend getrakteerd met koffie van een echte barista en ontbijt. Walentina Cools, algemeen directeur OVSG: "Ik wil graag al onze fantastische teams bedanken voor hun dagelijkse inzet. Helaas kan ik niet in elke school langsgaan met een koffiemobiel, maar onze dank is voor iedereen die elke dag alles geeft voor ons onderwijs. Bedankt om altijd voor de leerlingen klaar te staan. Bedankt om als echte ambassadeurs de sterkte van het lokaal onderwijs in de verf te zetten. Geniet van jullie dag!"

04/10 Sterke stijging leerlingenaantal secundair onderwijs zet zich door

Begin september zijn 177 877 leerlingen gestart in de stedelijke en gemeentelijke basis- en secundaire scholen in Vlaanderen en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Dat is een lichte stijging (0,65%) vergeleken met vorig jaar. Door de oorlog in Oekraïne is het aantal OKAN-leerlingen in het secundair onderwijs met 40% gestegen. Zowel het buitengewoon onderwijs als het secundair onderwijs kennen al jarenlang een duidelijke stijging. Het leerlingenaantal in het basisonderwijs, waar OVSG een marktaandeel van ongeveer 20% heeft, blijft stabiel.

30/9 Extra steun voor onderwijs in begroting zeer welkom

OVSG is tevreden dat er in de begroting extra inspanningen geleverd worden om de kosten voor scholen, centra en academies te drukken. Walentina Cools, algemeen directeur OVSG: “Bij de versnelde indexering van de werkingsmiddelen wordt ook het deeltijds kunstonderwijs meegenomen en dat is goed nieuws voor onze academies waarvan de meerderheid door steden en gemeenten wordt ingericht. Ook de energiesteun is zeer welkom en voor energie-intensieve richtingen TSO en BSO komt daarbovenop een eenmalige investering. Tot slot heeft OVSG altijd gepleit voor een extra teldatum in het buitengewoon onderwijs omdat scholen op die manier sneller extra middelen krijgen als ze bijkomende leerlingen krijgen.”

22/9 Onderwijsveld vraagt Vlaamse regering om dringende energiesteun

Ook de Vlaamse scholen kreunen onder de stijgende energieprijzen. Bovenop de structurele onderfinanciering nemen de energiefacturen een steeds grotere hap uit de werkingsbudgetten van scholen. De onderwijsverstrekkers Katholiek Onderwijs Vlaanderen, GO!, OVSG, Provinciaal Onderwijs Vlaanderen (POV) en Overleg Kleine Onderwijsverstrekkers (OKO) vragen de Vlaamse regering om ook voor het onderwijs steunmaatregelen te voorzien.

21/9 Huis Madou krijgt het Inter-label voor toegankelijk kantoorgebouw

In Huis Madou, het hart van steden en gemeenten, waar we samen met VVSG en GSD-V vzw gehuisvest zijn, is iedereen welkom. Bij de renovatie hebben we dan ook sterk ingezet op toegankelijkheid voor mensen met een beperking. Daarvoor ontvingen we vandaag uit handen van Vlaams minister voor Gelijke Kansen Bart Somers het Inter-label toegankelijk kantoorgebouw A+. Huis Madou is slechts het tweede gebouw in Vlaanderen en Brussel dat met die eer gaat lopen.

19/9 Heldere en haalbare eindtermen secundair worden mogelijk

Het raamakkoord voor de opmaak van nieuwe minimumdoelen, werd deze ochtend na overleg door minister Weyts en alle onderwijsverstrekkers voorgesteld tijdens een persconferentie. Het akkoord bevat voor OVSG heel wat positieve elementen.

Eerstvolgende nascholingen

    Blijf op de hoogte

    e-zine voor stedelijk en gemeentelijk onderwijs