Hier kan je inloggen voor het extranet en lerarenplatform DKO.

Problemen met inloggen?
Stuur een mailtje naar communicatie@ovsg.be
(Vermeld duidelijk over welk platform het gaat.)

Zoek je attesten of lesmateriaal van een opleiding? Ga naar Mijn OVSG
Problemen? Stuur een mailtje naar nascholing@ovsg.be

Inloggen voor de OVSG-toets kan via de puntenmodule.

 

Deeltijds kunstonderwijs organiseren

Tijdens deze vorming ontdek je welke regels van toepassing zijn als je deeltijds kunstonderwijs organiseert.  

Hoe ziet de structuur van het DKO eruit? Wat zijn structuuronderdelen? Wanneer kun je de inschrijving van een leerling weigeren? Aan welke voorwaarden moet een academie voldoen? 

Deze vorming is zowel gericht op wie nieuw is in deze materie, als ook op directeurs en schoolbesturen die een opfrissing wensen over het decreet en het organisatiebesluit DKO.

Tijdens deze vorming leer je:

  • wat de opdrachten zijn van het DKO 

  • hoe de structuur in elkaar zit 

  • wat de erkennings- en subsidiëringsvoorwaarden zijn 

  • hoe je het aanbod kunt uitbreiden 

  • wat programmatie en rationalisatie is 

  • welke regels gelden voor de organisatie van het schooljaar 

  • wat financierbare leerlingen zijn 

  • welke omkadering de academie ontvangt en hoe je die kunt gebruiken 

    Ook begrippen zoals capaciteit, alternatieve leercontext, onderwijsbevoegdheid en structuuronderdelen komen aan bod.

Locatie: 

Interactief webinar

Interactief webinar
-
-
-
Lesgever en data: 
Lesgever: 
Data: 
donderdag 27 april 2023 - 09:00 tot 12:00
Cursuscode: 
NORD Z1 ONLINE
Prijs: 
€ 65
De prijzen gelden enkel voor OVSG-leden. Voor niet OVSG-leden wordt de kostprijs met 10 % verhoogd.
individu