Hier kan je inloggen voor het extranet en lerarenplatform DKO.

Problemen met inloggen?
Stuur een mailtje naar communicatie@ovsg.be
(Vermeld duidelijk over welk platform het gaat.)

Zoek je attesten of lesmateriaal van een opleiding? Ga naar Mijn OVSG
Problemen? Stuur een mailtje naar nascholing@ovsg.be

Inloggen voor de OVSG-toets kan via de puntenmodule.

 

Beleid

Seminarie ‘De wind in de zeilen’

Ben je directeur of lid van een beleidsteam in het buitengewoon of gewoon secundair onderwijs (BuSO, SO), een centrum leren en werken (CLW) of volwassenenonderwijs?  Ben je dagelijks aan de slag met veranderingstrajecten en wil je de werking van jouw school versterken? Dan is deze vorming voor jou!

Wegwijs in en omgaan met regelgeving

Wil je op de hoogte zijn van de actuele onderwijswetgeving zodat je dit correct kan toepassen in de dagelijkse werking?

Tucht voor personeel: hoe pak je dit aan?

Je krijgt als directeur, algemeen directeur of bestuur wel eens te maken met tucht voor personeel op school.

Decreet Rechtspositie

Deze driedelige vormingssessie behandelt de basisbeginselen van de personeelsregelgeving.

Cursus voor schoolbesturen: organiseren en omkaderen van gewoon basisonderwijs

Waar vind je regelgeving en bijkomende informatie terug? Wat wordt allemaal geregeld in het decreet basisonderwijs en wat betekent dit voor de school?

In deze vorming krijg je een praktisch en inhoudelijk zicht op de organisatie van jouw gemeentelijk basisonderwijs.

Vakbondsstatuut

Elke directeur, algemeen directeur of bestuur krijgt eens te maken met vragen over het syndicale werking, vakbondsstatuut, onderhandelingen, samen school maken.

Basisregelgeving personeelsbeleid in het secundair onderwijs

Maak kennis met de belangrijkste basisbegrippen en beginselen van de personeelsregelgeving in het secundair onderwijs

Basisregelgeving personeelsbeleid in het DKO voor startende directies

Maak kennis met de belangrijkste basisbegrippen en beginselen van de personeelsregelgeving in het DKO

Eerstvolgende nascholingen

    Blijf op de hoogte

    e-zine voor stedelijk en gemeentelijk onderwijs